Biuro rachunkowe Mikal zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę podatkową, wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozliczenia z tytułu ubezpieczeń.
Wysoką jakość usług gwarantują moje kompetencje-wiedza i doświadczenie byłego pracownika Urzędu Skarbowego zajmującego się kontrolą podatkową z 23 letnim stażem. 

Lokalizacja biura umożliwia komfortowy dojazd i parkowanie. 

 Zakres oferowanych usług:
Podatki: 
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczeń w zryczałtowanym podatku dochodowym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących przychody z tytułu najmu posiadanych lokali,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i rolników rozliczających się w VAT na zasadach ogólnych,
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji, zeznań podatkowych w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • reprezentowanie podczas prowadzonych kontroli lub czynności sprawdzających,
 • dostęp do programu pozwalającego na wystawianie faktur przez klienta, 
Kadry:
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie zaliczek w związku z dokonanymi wypłatami wynagrodzeń,
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS, obsługa platformy ZUS PUE,
 • reprezentowanie przed ZUS,
Ponadto:
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, obiegu dokumentów oraz ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, utratą lub dostępem osób trzecich,
 • pomoc przy obsłudze programów księgowych,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • nadzór nad dokumentacją w miejscu prowadzenia działalności,
 • obsługa dokumentów elektronicznych, zabezpieczenie przed ich utratą, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich, 


Zapraszam do współpracy.
Dariusz Zakrzewski

© 2019 Mikal, All Rights Reserved.